Like Life Love

Posted on

ใน “Face” ก็อยากให้มีคนกด “Like”
ใน “Life” ก็อยากให้มีคนกด “Love”

————————-

ถึงบางครั้ง อาจจะพูดแรงไป
แต่ก็ “แรงไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊ก”
“รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง”