1 คน 1 ใจ

Posted on

1 ใจ ที่ … มั่นคง
จาก 1 คน … ที่มั่นใจ
1 ข้อความ … ที่ส่งไป
จาก 1 ใจ … ที่รักเธอ

————————-

ไม่ใช่ดวงดาว … บนท้องฟ้า
ไม่ใช่นางฟ้า … บนสวรรค์
ไม่ใช่เจ้าหญิง … บนดวงจันทร์
แต่เป็นฉัน … ที่รักเธอ