ไม่เคยรักใครน้อยลง

Posted on

ถึงจะเป็นคน “ขี้น้อยใจ”
แต่ก็ไม่เคย “รัก” ใครบางคน น้อยลง …

————————-

ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน ยัน 100 ปี
ขอแค่เป็น “แฟนที่ดี”
ตลอดเวลาที่ “คบกัน” ก็พอ