ได้แต่เพ้อ

Posted on

เพ้อ ครอบคลุม พื้นที่
ยิ่งว่า 3G และ Wifi

————————-

ควาย … ยังมีเขา
แต่เค้า … ไม่มีใคร