ใช้ดาลี่เถอะ

Posted on

อยากใช้ครีม นีเวียร์ ไวเทนนิ่ง
อยากสวยปิ๊ง ขาวใส ดั่งใจฝัน
แต่ก้อรู้ คนอย่างเธอ ไม่มีวัน
ขาวแค่ฟัน ใช้ดาลี่ ดีกว่าเธอ

————————-

เรียนทุกที ทุกวิชา ไมมันยาก
เนื้อหามาก จำไม่หมด จดไม่ไหว
เหนี่อยแทนครู อุตส่าห์สอน คงถอนใจ
ครูว่าไหม สอนแทบตาย … ควายไม่จำ