โสด จีบได้

Posted on

เวลาทับ ไม่ร้อง
แต่เวลาท้อง จะให้รับ

————————-

ตอนนี้โสด จีบได้ … เพราะ
สามีหนีตาม … ผู้ชาย ไปแล้ว