โสดก็รู้สึกดี

Posted on

โสด … มันรู้ “สึกดี”
เป็นบาง … “โอกาส”
แต่ก็ … “รู้สึกขาด”
เป็น … “บางเวลา” !!

————————-

อดีตดีๆ … เรียกว่า “ความทรงจำ”
อดีตช้ำๆ … เรียกว่า “บทเรียน”