โปรดเขย่าก่อนอ่าน

Posted on

โปรดเขย่าก่อนอ่านทุกครั้ง
ความคิดถึงจะได้กระจายทั่วหัวใจ

————————-

ไม่เคยคิดถึง ไม่คิดถึง ไม่คิดถึง
ไม่คิดถึง … ใครนอกจากเธอ