แสดงความคิดถึง

Posted on

กลอนนี้ ไม่ต้องการ … แสดงความคิดเห็น
แต่ต้องการให้ … แสดงความคิดถึง

————————-

ถ้าร้อนให้เปิดแอร์
อยากมีคนดูแล … ให้เปิดใจ