แฟน ไม่มีก็ได้

Posted on

ขาดแฟน ขาดคนดูแล ขาดได้
แต่ถ้าขาด net ขาด wifi
ตูอยู่ไม่ได้จริงๆ

————————-

ขาดแฟนไม่เป็นไร
แต่ขาด Facebook ไป
ตูลงแดงตายแน่นอน