แฟนตัวเองกับแฟนคนอื่น

Posted on

จงซื่อสัตย์ … กับแฟนตัวเอง
แล้วครื้นเครง … กับแฟนคนอื่น

————————-

มีเมียดี ก็เหมือนมีแม่
ถ้ามีเมียดี … แต่แก่
ก็เหมือนมีแม่ … 2 คน