แค่คิดก็เซ็ง

Posted on

แค่คิดว่าวันจันทร์
มันก็เซ็ง เหมือนชารต์แบต
ยังไม่เต็ม … แต่ต้องถอดปลั๊ก

————————-

เคยไหม ไม่รู้
จะแก้ปัญหายังไง
ร้องไห้ซะเลย ง่ายดี