แข็งกว่าใจเยอะ

Posted on

ถ้าใช้ตับรักใครได้ ก็คงดี
เพราะมัน … แข็งกว่าใจเยอะ

————————-

อย่ากลัวที่จะ … โสด
เพราะมันคือโหมด … ยอดฮิต