เรียนๆ รักๆ

Posted on

รักไม่ยุ่ง
มุ่งแต่เรียน
ชอบแต่เขียน
I LOVE YOU

————————-

เรียนเป็นหลัก
รักเป็นโหล
มีคนเดียวให้โง่
มีเป็นโหล โก้จะตาย