เมารักจนเรอ

Posted on

ถึงเมาเหล้า ก็ไม่เท่า กับเมารัก
สุดจะหัก ห้ามจิต คิดไฉน
ถึงเมาเหล้า เช้าสาย ก็หายไป
แต่เมาใจ ประจำ ทุกค่ำคืน

————————

ฉันเป็นคน ชอบเรอ เธอรู้ไหม
ฉันเรอได้ ทุกเวลา นะยาหยี
เธอคงไม่ รังเกียจฉัน นะคนดี
เพราะเรอนี้ คือเรอทัก “รักเธอ” ไง