เพื่อนที่จริงใจ

Posted on

ความหิวยามดึก
เป็นเพื่อนที่จริงใจ
แต่นิสัยไม่ค่อยดี

————————-

ถ้าคุณไม่มีสติ
คุณะไม่รู้เลยว่า
เงินเดือน … หาย
ไปไหนหมด