เพื่อนตายหาได้ไม่ยาก

Posted on

เพื่อนตาย หาไม่ยาก
ถ้าศพไม่อยู่บ้าน ก็คงอยู่วัด

————————-

สิ่งเร็กๆ ที่เรียกว่า “รัก”
สิ่งลับๆ ที่เรียกว่า “ชู้”