เพราะรัก จึงส่งให้

Posted on

เพราะ “รัก” จึงส่งมา
เพราะ “ศรัทธา” จึงส่งให้
เพราะ “รัก”และ” “ห่วงใย”
ที่ส่งให้เพราะส่งฟรี

————————-

รักเธอ … ทุกลมหายใจ
รักมากกว่านี้ … ไม่ไหว
เพราะ … หายใจไม่ทัน