เนื้อคู่ของเรา

Posted on

เค้าบอกเนื้อคู่เรา เป็นคนต่างชาติ
เราอยู่ชาตินี้ …
… ส่วนเค้าอยู่ชาติหน้า

————————-

สลัดรัก … เป็นเมนูหลัก
เอาไว้ลดน้ำหนัก … ของหัวใจ