เขาไม่ใส่ใจ

Posted on

กาแฟไม่ใส่นม ก็ยังขม
ไม่เท่า … เขาไม่ใส่ใจ

————————-

เสียใจได้อย่าให้อายหมา
รักษาตัวเอง เลียแผลตัวเอง … เก่ง