อาบน้ำกับความห่วงใย

Posted on

อาบน้ำวันละสองขัน
อาบกันวันละสองหน
อาบกันทีละสองคน
ผลัดกันถูก้นคนละสองที

————————-

ห่วงนะห่วงใย
ห่วงใยห่วงหา
ห่วงหาห่วงว่า
ใครจะหาหญ้าให้เธอกิน