อยู่แบบคนโสด

Posted on

อยู่แบบคนโสดไม่มีแฟน
ดีกว่า … เจอคนมีแฟนแล้วแกล้งโสด !!

————————-

คน “มากรัก” เอา “ใจ” ไว้ที่ “ปาก”
คน “รักมาก” เอา “ปาก” ไว้ที่ “ใจ”