อยากให้กอด

Posted on

อากาศหนาวคิดมุขไม่ออก
มีแต่มุขกากๆ เพราะเวลาหยอดมุขตอนหนาวๆ
เนี่ย … ต้อง “หยอดให้กาก”
… เพราะมัน “อยากให้กอด”

————————-

เรือถ้าผูกไว้กับฝั่งก็จะไม่อับปาง … แต่เรือไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเทียบท่าเฉยๆ …
เรือที่ดีต้องนำพาผู้โดยสารฝ่าฟันคลื่นลมไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย …
ความรักก็เช่นกัน … เราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดเวลา …
คนรักที่ดีก็คือ… คนที่มีความมั่นคงในรัก …
แม้จะไม่ได้อยู่ข้างกันก็ไม่แบ่งปันหัวใจไปให้ใครอื่น …
นี่แหละคือ … ความรักที่แท้จริง