อยากย้อนเวลา

Posted on

ถ้า “ย้อนเวลา” ได้จริง
ยังไม่รู้ … ว่าจะย้อนไปตอนไหน ถึงจะได้ไม่เจ็บ
ย้อนไปตอนที่เธอ “ไม่มีใคร”
หรือ … จะย้อนไปตอนที่ใจ “ไม่มีเธอ” !!

————————-

“ฉันดูแลตัวเองได้”
เป็นคำบอกเลิก … ที่อยู่ในประโยคบอกเล่า
“ดูแลตัวเองดีๆ นะ”
เป็นประโยคบอกเล่า … จากคนที่ถูกบอกเลิก!!