อดตายเหมือนกัน

Posted on

เงินทอง เป็นของนอกกาย
แต่ถ้าทำหาย ก็อดตายเหมือนกัน

————————-

คนกินเหล้า … เป็นคนที่เสียสละ
ทั้งตับและไต เพื่อมารักษา
“หัวใจ” ของตัวเอง