อก 3 ศอก ฤา จะสู้ อก 36

Posted on

ผู้ชายอก 3 ศอก !!
แต่ผู้หญิง ขอบอก อก 36 !!

————————-

เธอสวยกว่า … ดารา
แต่อนิจจา … ดันมีไข่