หายใจออกมาเป็น “เธอ”

Posted on

อาการขาดความอบอุ่น
ไม่ได้อยู่ที่ “สภาพอากาศ”
แต่ขึ้นอยู่กับ “สภาพจิตใจ”
ในวันหนาวๆ หายใจออกมาเป็น “ไอ”
วันไหนๆ ก็หายใจออกมาเป็น “เธอ”

————————-

คนเล่น … ก็มีแล้ว
สนาม … ก็มีแล้ว
ลูกบาส … ก็มีแล้ว
แต่หาคน “เป็นห่วง” ไม่ได้