สุราช่วยได้

Posted on

สุราไม่ได้สร้าง “วีรบุรุษ”
แต่วีรบุรุษขาด “สุรา” ไม่ได้

————————-

เป็นโสด 10 ปียังไม่สาย
ถ้าสุรายังมีขายที่ Seven !!