สุดที่จะรัก

Posted on

แรกๆ เรียก “สุดที่รัก”
หลังๆ เรียก “สุดที่จะรัก”

————————-

เวลารักต้อง “จัดหนัก”
เวลาอกหักเลยต้อง “จัดเต็ม”