ศัลยกรรมเท่านั้น

Posted on

อย่าคบใครที่ “หน้าตา”
เพราะ … เราไม่มีปัญญา
ไปทำ “ศัลยกรรม”

————————-

อดีต … เคยทำนา
ปัจจุบัน … นั่งทำใจ
อนาคต … ไม่รู้ทำอะไร
แต่เพื่อรักครั้งใหม่ !!
เราจะไปทำ “ศัลยกรรม”