ล.ลิงหายไป

Posted on

แรกๆ ก็หวานเหมือน “น้ำตาล”
แต่พอนานๆ ล.ลิง ก็หายไป
เหลือแต่ หยด “น้ำตา”

————————-

14 กุมภา คนมีคู่ เค้าจับมือกัน
ส่วนฉัน จับเม้าส์ อยู่หน้าจอ