ลมหายใจฉัน

Posted on

ลมหายใจฉัน
ประกอบด้วย …
ออกซิเจน 1 อีก 99
ที่เหลือ … เธอล้วนๆ

————————-

“หาแฟนสวยใส”
ตรงนี้ … คงไม่มี
“แต่ถ้าหาแฟนดีดี”
ตรงนี้ … มีหนึ่งคน