รับชู้เพิ่มไหม

Posted on

ทุกครั้ง ที่เห็นคนอื่น
เขาเดินจูงมือกันเป็นคู่
อยากจะลองเข้าไปถามดู
ว่ารับชู้เพิ่มไหม ?

————————-

ใครเป็นแฟนใคร ตูไม่รู้
แต่ถ้าใคร อยากมีชู้
เรียก … ตูได้