รอคนมากด Love

Posted on

ใน Face รอคน มากด Like
แต่ในใจ รอคน มากด Love

————————-

คนเข้าตา มีเป็นร้อย
แต่ทำไม คนเข้าใจ มีน้อยจัง