รถไฟส่งควาามรัก

Posted on

รถไฟวิ่งฉึกฉัก
ขนความรักมาเต็มโบกี้
ส่งถึงเธอคนดี
แต่โทษที ตกราง

————————-

ต้นไม้ปลิวไสว
สายลมลู่ใบหญ้า
เราเดินคู่กันมา
เธอกินหญ้า ฉันสีซอ