ยังไม่สายเกินไป

Posted on

เวลาที่ดีที่สุด ของการ … บอกรัก
คือก่อน 9 โมง
เพราะ … มันยังไม่สายเกินไป

————————-

ยอมเป็นคนเลว … ในสายตาคนอื่น
ดีกว่าเป็นคนหื่น … ในสายตาเธอ