มีผมเพียงคนเดียว

Posted on

ถ้าไม่มีอะไรทำ
ก็หยิบยางมา 1 เส้น
แล้วนั่งมองเล่นๆ
จะได้รู้ว่าเป็น … ห่วง

————————-

คุณรู้ไหมคืนนี้ …
กว่า 10 ล้านคนกำลังหลับ
กว่า 5 ล้านกำลังดูทีวี
อีก 2 ล้านกำลังเมา
แต่มีผมเพียงคนเดียว
ที่ “คิดถึงคุณ” อยู่