พบได้แค่ในฝัน

Posted on

ถ้าการหลับตาทำให้เราพบกัน
จะขอเลือกทำอย่างนั้นไม่พบวันใหม่
ไม่สนใจหรอกพระอาทิตย์จะขึ้นเวลาใด
ถ้าได้เห็นเธอทุกเศษส่วนใจ
จะให้ทำอะไร … ก็ยอม

————————-

รับรู้มากเกินไป
ก็ใช่ว่าจะดี
ปิดหูปิดตามั่งก็ดี
จะได้ไม่มีอะไรรบกวรใจ