ผสม 1,000

Posted on

ร่างกาย 2 ร่างบวกกัน
เอาท่อนขาของ 2 คนคูณ
ลบออกด้วยเส้อผ้า
แทนค่า X ด้วยจังหวะการโยก
ได้ผลลัพธ์เท่าไร คิดเอาเอง

————————-

จิตรกร ใช้อารมณ์ ผสมสี
นักดนตรี ใช้อารมณ์ ผสมเสียง
นักพูด ใช้อารมณ์ ส่งสำเนียง
อยุ่บนเตียง ใช้อารมณ์ ผสมพันธุ์