ปัญหาก็เหมือนเสื้อใน

Posted on

ปัญหาก็เหมือนเสื้อใน
มีทั้งเล็ก ทั้งใหญ่
แต่สุดท้ายก็มีไว้ … แก้

————————-

ที่อ้วนได้ทุกวันนี้
เพราะ … ไม่เคยใช้สแตนอิน
กินด้วยตัวเอง