ปรับความเข้าใจ

Posted on

“Volume” มีไว้ … ปรับเสียง
“เตียง” มีไว้ … ปรับความเข้าใจ

————————-

เงินเดือน น่าจะเปลี่ยนชื่อ
เป็น … เงินไม่ถึงเดือน
เพราะ … ไม่ถึงครึ่งเดือน
ก็หมดแล้ว !!