ประสบการณ์

Posted on

“รัก” เกิดจากคน “สองคน”
แต่ “เลิก” เกิดจากคน “สองใจ”

————————-

“อกหัก” คือประสบการณ์
“ขึ้นคาน” คือชะตากรรม