นิพพาน

Posted on

คบเด็ก คือ … นิพพาน
แต่ขึ้นคาน คือ … ตายทั้งเป็น

————————-

งดจีบ แฟนขี้หึง
แต่ถ้าคุณใจถึง
ก็ … O.K.