ที่รัก

Posted on

เป็นแฟนเรา ต้อง “อดทน”
สิบล้อชน ต้อง “ไม่ตาย”

————————-

ต่อหน้าเรียกเราว่า “ที่รัก”
ลับหลังเรียกเราว่า “ควายที่ภักดี”