ทำไมนะ ?

Posted on

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
แล้วทำไม ?
ให้รักแก่ท่าน
รักนั้นไม่ถึงตัวมั่งล่ะ ?

————————-

โสด แบบ
โดน ยัด เยียด