ถึงหน้าตาจะติดลบ

Posted on

ความรัก ก็เหมือน “แท็กซี่”
ถึงเขาจะ “ว่าง” ก็ไม่ได้
แปลว่า … เขาจะรับเรา

————————-

ถึงหน้าตาจะติดลบ
แต่ถ้าได้คบ
แล้วจะ “ติดใจ”