ดึงหนังยาง

Posted on

“ความรัก” ก็เหมือนการดึงหนังยาง
ของ “คนสองคน”
“คนที่เจ็บ” คือคนที่ไม่ยอมปล่อย

————————-

บอกว่า “รัก” แต่ไม่เคยจะมาดูแล
บอกว่า “แคร์” แต่ไม่เคยจะมาหา
บอกว่า “คิดถึง” แต่ วันๆ หนึ่ง ไม่เคยจะโทร
ถ้าข้ออ้าง คือ “ไม่มีเวลา” แนะนำว่า “อย่ารักเลย”