ดีเกินไป

Posted on

ตอนเลิกกัน บอกฉัน “ดีเกินไป”
ตอนจะจีบ ทำไม? “ไม่เจียมตัว”

————————-

คำว่า “รักตัวเองก่อน … ก่อนจะรักคนอื่น”
เป็นคำสอนของคน
“เคยรักคนอื่นก่อน ก่อนรักตัวเอง”

ดีเกินไป

Posted on

แฟนกัน !! มันจะดีก็ตอนที่ “รู้ใจ”
แต่มันชักจะ “ดีเกินไป”
ก็ตอนที่ … รู้ทัน

————————-

ความรักก็เหมือน “เห็บหมา”
ไม่แวกหา ก็ไม่เจอ !!