ดอกเบี้ยรัก

Posted on

เธอรักใคร ชอบใคร ฉันคงว่า
หากเธอซ่า ควงใคร ให้ฉันเห็น
เพราะฉันนั้น ไม่ใช่คนใจเย็น
ตบกระเด็น แถมถีบ เป็นดอกเบี้ย

————————-

รักแรก คือแม่ข้า
รักรองมา คือแม่โขง
รักนั้นจะจบลง
ถ้าแม่โขง ขึ้นราคา