ชอบคุณค่ะ

Posted on

ชอบหยอด “คำหวาน”
เพื่อบริหาร ความ “แรง”

————————-

ใครเป็นคนคิดให้ “ช” กับ “ข”
อยู่ติดกันบนแป้นพิมพ์เนี่ย
จะพิมพ์คำว่า “ขอบคุณค่ะ”
ก็ … ดันพิมพ์เป็น “ชอบคุณค่ะ” ตลอดเลย